Rezervace  Kontakt

Půjčovna techniky pro čištění potrubí a testování hydrantů

Astacus - popis technologie

Technologie Astacus sestává ze strojního zařízení (robot), které slouží k měření a regulaci vody vypouštěné z hydrantu, a serveru, který strojům v terénu poskytuje výpočetní podporu. 

Proplachovací robot Astacus je stroj, který má v sobě vestavěno nožové regulační šoupě, elektromotor, 12V baterii, měřicí senzory (indukční průtokoměr, tlakoměr, teploměr, GPS chip), řidící elektroniku, komunikační modul a ovládací panel s displejem. Je určen pro technické pracovníky, kteří v terénu zajišťují provoz vodovodní sítě. Jeho obsluha je nenáročná a součástí naší služby je samozřejmě také zaškolení pro obluhu. Cílem tohoto stroje je zajištění bezpečné a strojově přesné manipulace během vypouštění vody z hydrantu, všechna naměřená data ukládat a zpracovávat.

Rozsah použití - PN10, průtok až 40 l/s

Cílová skupina uživatelů a možnost použití - technologie je určena provozovatelům vodovodních sítí. Astacus má sloužit k testování hydrantů pro potřeby HZS a také k čištění vodovodního potrubí řízeným proplachováním. Během tohoto čištění se má z potrubí vypláchnout jemný sediment, který v potrubí při rozvíření způsobuje nežádoucí zákalové události.

Ochranné prvky - robot má vestavenou regulaci průtoku v závislosti na tlaku a propracovanou ochranu proti hydraulickému rázu. Dokáže uzávěr otevírat, regulovat a uzavírat velmi jemně. Součástí řídicího algoritmu je také podmínka, aby se nedovolilo snížení tlaku v potrubí pod nastavenou mez. Stroj tedy postupně šoupě otevírá a zvyšuje průtok tak, aby dosáhl požadované hodnoty podle zadání, neustále však měří tlak vody v potrubí a nedovolí otevření šoupěte tak, aby tlak poklesl pod nastavenou mez. Defaultně nastavená je hodnota 0,5 bar, ale uživatel  tuto hodnotu může změnit podle potřeby. Tím se zajistí, že při proplachu nedojde ve vodovodním potrubí k úplné ztrátě přetlaku.

Způsob použití stroje - stroj lze převážet v kufru auta, délka 90 cm, výška 74 cm, šířka 37 cm, hmotnost 65 kg. Pro snažší manipulaci je opatřem madly a závěsem pro jeřábek V horní části má oko v průměru 12 mm pro zavěšení na hák.  Je vyroben z nerezové oceli. Po přivezení na místo, kde se má voda z potrubí vypouštět, resp. k hydrantu, který se má testovat, se připojí k hydrantovému nástavci hacičskou hadicí B75 délky 2 m, která je součástí dodávky. Odvod vody ze stroje se zajistí také hadicí B75 v délce, jaká je potřeba. Po zapnutí stroje se vybere program, podle požadovaného úkolu, který má stroj na daném místě splnit. Na výběr je z možností:  automatický test kapacity hydrantu, automatický nebo poloautomatický proplach potrubí, ruční řízení uzávěru se současným měřením hydraulických veličin. Po spuštění programu stroj převezme kontrolu nad regulací vody, která se z hydrantu vypouští a úkon provede. Během toho na displeji zobrazuje všechny podstatné údaje. Po dokončení sám pomalu regulovaně průtok uzavře a informuje obluhu, že lze uzavřít hydrant a stroj od od hydrantu odpojit.

Testování hydrantů - hydranty se testují v souladu s ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. V menu programu lze volit průtoky od 4 do 25 l/s.  Procedura měření, vyhodnocení dat i samotná konstrukce měřidla jsou v souladu s metrologickým předpisem MP 010. Po ukončení hydrantového testu stroj automaticky odešle naměřená data na server, který zpracuje protokol o provedeném hydrantovém testu a odešle jej ihned emailem na určenou adresu. Protokoly lze generovat přímo na hlavičkovém papíře klienta a obsahuje všechny informace, které lze zpracovat strojně (vyhodnocení měření, mapa umístění hydrantu, graf naměřených hodnot, datumy, jména, firemní údaje, atd.). Součástí emailové zprávy je také kalibrační protokol měřidla z metrologické zkušebny v PDF formátu. Při vývoji této funkce byl kladem důraz na to, aby se minimalizovala administrativní práce technika v kanceláři po provedeném hydrantového testu na nezbytné minimum. Počet hydrantových testů, které během výpůjčky provedete, není nijak omezen ani zvlášť zpoplatněn.

  • Čištění potrubí vodovodu
  • Testování požárních hydrantů 
  • Proplach potrubí

Návody a instruktážní videa

Technologie Astacus - uživatelský návod, 09_2023

Baterie 12V 20 Ah - specifikace, informace a návod k použití

Nabíječka CTEK pro nabíjení baterií k robotům - uživatelský návod

Ceník půjčovného

Nejkratší výpujční doba je jeden kalendářní měsíc. Sezona, kdy lze obvykle proplachovat potrubí, trvá od března do listopadu, kdy to dovolují povětrnostní podmínky. Pokud potřebujete stroj pujčit na dobu kratší než jeden měsíc, pak nás prosím kontaktujte.

Cena půjčovného: 25.000,- Kč mesíčně bez DPH

Cena půjčovného zahrnuje: 1 ks proplachovacího robota Astacus, proškolení pro obsluhu stroje, 1 ks hadice B75 v délce 2 m, nabíječku baterií CTEK a 1 ks náhradní baterie a serverové služby pro automatické generování protokolů o provedených hydrantových testech.

Cena nezahrnuje: dopravu na místo a zpět (jinak 10 Kč/km)

Ceny jsou uvedeny bez DPH. VODA BRNO, s.r.o. je plátcem DPH.

Přehled volných termínů a rezervace

Pro rezervaci nás prosím kontaktujte telefonicky nebo emailem.

Postup při půjčování

Půjčení: při Vašem prvním půjčení Vám stroj přivezeme včetně příslušenství (druhá baterie, nabíječka baterií a 2 m požární hadice B75 pro připojení k hydrantovému nástavci). Zařízení Vám předvedeme a zaškolíme Vás pro jeho používání. Druhou a další výpujčku již pravděpodobně školení nebude potřeba, protože obsluha stroje je opravdu jednoduchá. V takovém případě zařízení odešleme kurýrem, nebo si jej u nás vyzvednete sami. Nejkratší doba půjčení je jeden kalendářní měsíc. Počátek nejdříve první pracovní den měsíce. Vrácení nejpozději poslední kalendářní den měsíce.

Vrácení: budeme rádi, když nám stroj na konci výpůjčky vrátíte zpět do Brna.

Administrativa - smluvní vztahy: půjčení probíhá na základě smlouvy o nájmu movité věci, kterou Vám zašleme v předstihu.

Omezení: stroj je určen výhradně k testování hydrantů, měření hydraulických veličin na hydrantech vodovodní sítě a k proplachování potrubí. Předpokládáme, že v potrubí vodovodu je voda pitná, která je během proplachování silně znečištěna sedimentem a obsahuje kamínky, kousky dřeva, špony z navrtávek a jednotlivé pevné části do průměru cca 3 cm, které projdou hydrantem. Stroj není možné použít pro měření průtoku agresivních chemických látek, kyselin, louhů, olejů, hořlavin, kalů, odpadní vody, vody z vysokým obsahem pevných částí např. při odvodnění stavební jámy a podobně. Jiné účely použití s námi prosím konzultujte v předstihu. Stroj není dovoleno rozebírat. Také budeme rádi, pokud jej bez předchozí domluvy nebudete vyvážet mimo území ČR a SR.

Kontakt

VODA BRNO, s.r.o. spin-off VUT
Metelkova 1851/40, 664 34 Kuřim, CZ
IČ: 03438929
DIČ: CZ03438929
Bankovní spojení: 2101964668 / 2010 

Ing. Jan Ručka, Ph.D., jednatel společnosti
+420 604 794 350 

info@vodabrno.cz
ID datové schránky: 9mcqzyj