Odpovědný řešitel:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ústav vodního hospodářství obcí

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně

Žižkova 17

602 00 Brno

tel.: 541 147 734

 


Technologická agentura

České republiky