Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí

Projekt aplikovaného výzkumu TAČR Alfa IV č. TA04010023