Výstupy projektu

Výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby vlastníkům, resp. provozovatelům tlakových stokových sítí umožnily optimalizovat jejich provoz. Cílovou skupinou příjemců výsledků tohoto projektu jsou projektanti nových tlakových stokových sítí, kteří získají nástroj pro optimální návrh sítě, ale také provozovatelé a vlastníci stávajících tlakových kanalizací, kteří mohou optimalizovat jejich provoz dodatečně.

Jednotlivé výstupy projektu budou blíže představeny po jejich dosažení v průběhu řešení projektu.

 


English            Poslední aktualizace: 02.12.2014