Partneři projektu

Projekt TA04010023 "Inteligentní řízení provozu tlakových stokových sítí" je projektem aplikovaného výzkumu, který je řešen ve spolupráci Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a inženýrské společnosti Provod s.r.o. Výsledky, které jsou v rámci tohoto projektu vyvíjeny, jsou postupně testovány na skutečných tlakových stokových sítích, které jsou do projektu zapojeny formou případových studií.

Hlavní příjemce                                 Partner ve výzkumu

Vysoké učení technické v Brně                   PROVOD - inženýrská společnost, s r.o.

Fakulta stavební                                      Středisko Tišnov

                                                       

Případové studie

Tlaková kanalizace obce Hrádek

Tlaková kanalizace obce Tři Studně

 

 


English            Poslední aktualizace: 02.12.2014