Prevence vzniku zákalu ve vodovodních sítích

    Projekt aplikovaného výzkumu TAČR Alfa č. TA02020604