Výstupy projektu

Výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby provozovatelům vodovodních sítí umožnily samostatně realizovat preventivní opatření proti vzniku zákalových událostí ve vodovodní síti. Součástí plánovaných výstupů jsou:

Softwarová aplikace ADAM NV (Network Viewer)

ADAM Network Viewer je softwarový nástroj, který je určený pro tvorbu a správu proplachovacích plánů vodovodních sítí. ADAM NV pracuje s hydraulickým modelem vodovodní sítě a umožňuje standardní úlohy matematického modelování, hydraulické analýzy a navíc také analýzu rizik vzniku a šíření zákalu ve vodovodní síti. ADAM NV je kompletně v češtině a je určen pro provozovatele vodovodních sítí.

ADAM NV je vytvořen programovacím jazyce C# (Windows) a jedná se o aplikaci typu desktop. V hlavním pracovním okně nabízí možnost dynamického načítání map ze vzdálených serverů (CENIA, mapy.cz, Google maps). Disponuje základními polohopisnými a měřícími funkcemi nad mapou (měření vzdálenosti, souřadnice bodu). Model vodovodní sítě lze v aplikaci buď přímo vytvořit, nebo jej importovat prostřednictvím souboru inp. Aplikace je určena pro operační systémy Windows XP SP3 a novější.

Aplikace je ke stažení zde: ADAM NV

Přenosné terénní měřidlo

Měřící hydrantový nástavec, který umožňuje současné měření průtoku, tlaku a zákalu ve vodovodní síti. Měřidlo slouží k řízenému proplachování vodovodní řadů. Díky nízké hmotnosti (12,3 kg) a kompaktním rozměrům je snadno přenosné, nevyžaduje vnější zdroj elektrické energie. Přesnost měření jednotlivých veličin je naprosto dostatečná a dalece překračuje běžné požadavky provozování vodovodů. Průtok lze měřit s přesností ± 0,1 l·s-1, současně hydrodynamický tlak s přesností dle použitého tlakového čidla a zákal v rozsahu 0 až 1000 ZFn. Vývoj zařízení již byl ukončen a probíhá jeho rutinní používání pro účely řešení projektu.

 


English            Poslední aktualizace: 12.08.2014