Popis projektu

Projekt je zaměřen na problematiku veřejného zásobování pitnou vodou. Jeho cílem je vyvinout a implementovat do reálného vodárenského provozu speciální měřidlo a softwarovou aplikaci, které provozovatelům vodovodů umožní předcházet vzniku zákalu ve vodovodních sítích, efektivně je proplachovat a řídit tak jakost pitné vody v síti.

Postup řešení

Jednotlivé činnosti jsou, jako u většiny podobných projektů, rozděleny do několika pracovních modulů (PM)

PM1: Vývoj měřidla a metodického postupu pro měření zákalu ve vodovodních sítích – sestavení a testování měřidla; definice (standardizace) postupů pro měření zákalu v potrubí – cílem je získání naměřených hodnot, které jsou opakovatelné a porovnatelné.

PM2: Vývoj a testování softwarové aplikace pro analýzu vzniku a šíření zákalu – vývoj aplikace externí programátorskou firmou, testování na reálných vodovodních sítích.

PM3: Terénní průzkum – sběr a vyhodnocení stížností odběratelů – vytipování lokalit se zvýšeným výskytem zákalových událostí,

PM4: Měrná kampaň na vodovodní síti – sběr a vyhodnocení dat – série měrných kampaní na několika různých vodovodních sítích, sběr dat o chování zákalu v potrubí.

PM5: Prezentace a řízení projektu

Harmonogram řešení

 


English            Poslední aktualizace: 12.08.2014