Partneři projektu

Projekt TA02020604 "Nástroje pro prevenci vzniku zákalu ve vodovodních sítích" je projektem aplikovaného výzkumu, který je řešen ve spolupráci Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a inženýrské společnosti Provod s.r.o. Výsledky, které jsou v rámci tohoto projektu vyvíjeny, jsou postupně testovány na vodovodních sítích několika vodárenských společností, které jsou do projektu zapojeny formou případových studií.

Hlavní příjemce                                 Partner ve výzkumu

Vysoké učení technické v Brně                   PROVOD - inženýrská společnost, s r.o.

Fakulta stavební                                      Středisko Tišnov

                                                       

Případové studie

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.       

                       

        

 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

 

 

 

 

Obec Kateřinice, Zlínský kraj

 

 


English            Poslední aktualizace: 12.08.2014