Popis projektu

Partneři

Výstupy projektu

Kontakty

Zpět na hlavní stranu


Odpovědný řešitel:

Ing. Jan Ručka, Ph.D.

Ústav vodního hospodářství obcí

Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně

Žižkova 17

602 00 Brno

tel.: 541 147 734

Technologická agentura

České republiky